ABOUT ME

Hej! Det är jag som är Sofia Stiernelöf, och det här är min portfolio.

Jag är förpackningsdesigner, utbildad vid Brobygrafiska.
I de förpackningar jag gör försöker jag alltid förankra mitt miljöintresse, genom att välja fibermaterial och minska mängden lim etc. Det känns viktigt att göra aktiva val för en hållbarare framtid.

Jag älskar kommunikation! Att genom färg, form, typsnitt och val av plattform förmedla olika budskap och nå olika målgrupper.

Har du frågor? Kontakta mig gärna!

English
Hi! I am Sofia Stiernelöf, and this is my portfolio.

I am a packaging designer, educated at Brobygrafiska.
I always try to anchor my enviormental interest in my packaging design, by choosing fiber materials and reducing the amount of glue etc. Its important to me to make active choices for a more sustainable future.

I love communication! That through the use of color, shape, font and the choice of platform meditate different messages and reach out to different target groups.

Do you have any questions? Please contact me!