Som examensprojekt på vår utbildning som förpackningsdesigner valde jag och mina två gruppmedlemmar att göra en produktserie för utöka Göteborgs Botaniska trädgårds målgrupp.

Botaniska är en grön och lugn oas i statskärnan, dit människor går för att njuta av växtligheten och få en paus från stadens brus. Sedan starten i början av 1900-talet har Botaniska varit ett centrum för forskning, med syftet att utbilda invånarna och bevara den biologiska mångfalden.

Vi såg ett behov hos unga vuxna, en grupp som de senaste åren anammat odling som trend och som ett nyvunnet intresse. Det är också en grupp som ofta bor trångt och som sällan har tid över. I och med detta har en ny, grön våg med fokus på krukväxter och lättodlat sköljt över oss.

Efter analys av målgrupp, omvärld och syfte landade vi i tre värdeord som summerar verksamheten:
Vetenskap, tillgänglighet och folkrörelse.
Med dessa i åtanke har vi skapat produkter som med sitt uttryck ska locka den medvetne stadsmänniskan. Med praktiska lösningar och tydliga instruktioner strävar vi efter att göra odling lättillgängligt.

Projektet gjordes under 6 veckor, våren 2019.
Sofia Stiernelöf – sofiassaker.se
Sofie Gustafsson – sofiegustafsson.com
Linnea Danielsson – linneadanielsson.com

Lämna ett svar