My sculpture in the window at Antalis Showroom. Together with another sculpture created by Martina Taengh and a poster created by Jan Görs.

Jag ville skapa kontraster och illusioner, något organiskt som möter något mer stramt. Med detta i åtanke skapade jag ett isberg som tycks sväva inuti en rektangel.
I wanted to create contrasts and illusions, something organic that meets something clean. With this in mind I created an iceberg that seems to hover inside a rectangle.

Genom att stapla pappersark, vardera utskurna som unika isberg, och trä dem på ställningen skapade jag en tredimensiell form.

En del av isberget sticker upp genom ramen, dels för att bryta den strama formen och rent estetiskt få ett intressantare uttryck. Men det symboliserar även ett isbergs faktiska utseende, där enbart en liten del syns ovanför ytan. Här symboliserar då skulpturens ram en horisont.

Skulpturen visades i julskyltningen på Antalis Showroom, Birger Jarlsgatan i Stockholm, under julen 2018.

Sofia Stiernelöf, november 2018.

English
I wanted to create contrasts and illusions, something organic that meets something clean. With this in mind I created an iceberg that seems to hover inside a rectangle. 

By stacking flat sheets of paper, each cut out as unique icebergs, and threading them on to the the rectangle I created a  three-dimensional shape. 

A part of the iceberg is sticking up through the frame to partly break the stiff shape and thereby create a more interesting piece. But it also symbolizes an icebergs actual shape where only a small part is above the surface, where the sculptures frame is symbolizing the horizon.

The sculpture was displayed at Antalis showroom at Birger Jarlsgatan in Stockholm during christmas time 2018.

Created by Sofia Stiernelöf, november 2018.

Lämna ett svar